Functiebeschrijving Algemeen Bestuurslid met als bijzondere taak predikant/dominee.

Aspirant bestuursleden kunnen de missie en de visie van A Cup for Humanity (en de uitvoering daarvan) onderschrijven. Vrijwillig

Bestuur

Tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden horen:

- Het bestuur is eindverantwoordelijk en heeft een belangrijke rol in visievorming strategie, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen;

- Het bestuur stelt het (meerjarige) beleid vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig   bij

- Het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid;

- Het onderhouden van een netwerk met andere bestuurders in kerken, overheid (politiek) en maatschappelijke organisaties

- Fungeert als klankbord voor de directeur in Rwanda.

- Vervangt indien nodig , een ander bestuurslid

Alle bestuursleden hebben de volgende kenmerken en worden geworven op grond van onderstaand profiel.

Algemeen Profiel

Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: financieel-economisch, organisatie en dienstverlening, communicatie, inhoudelijke kennis, kerkelijk, (christelijke) en sociale ontwikkelingen.

- Stichting A Cup for Humanity (ACfH) heeft een christelijke grondslag en levensovertuiging. bestuursleden delen die levensvisie.

- neemt actief deel aan het bestuur.

- assisteert binnen het bestuur.

- een bestuurslid van stichting ACfH bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft affiniteit/ervaring als bestuurder

- Ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissiezaken.

- is maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, die de missie en motivatie van stichting ACfH in zijn/haar hart sluiten

- vinden het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg Stichting ACfH verder te brengen in Rwanda.

- is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken;

- kan het bestuursbeleid binnen en buiten de stichting aansprekend uitdragen;

- De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand.

- kan als klankbord voor de directeur in Rwanda en andere bestuursleden fungeren;

- kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

- zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelstellingen van de stichting na te streven.

Bijzondere taken predikant/dominee

Dit bestuurslid heeft als bijzondere taak om onze directeur ter plekke in Rwanda te ondersteunen met zijn of haar theologische kennis. Met name kennis of interesse in het vrede en vergevingsproces rondom de genocide in Rwanda is een must.

Gevraagde tijdsinzet

Het bestuur vergadert gemiddeld 1 maal per maand in de avond. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 1 uur. Daarnaast wordt er extra tijd gevraagd voor de ondersteuning van onze directeur ter plekke in Rwanda.

Voor deze functie is het een pre als u Engels en of Frans spreekt.

Contact: spdijk@caiway.nl