Geachte donateur,

Graag willen wij u middels deze eerste officiele nieuwsbrief op de hoogte brengen van de activiteiten die A Cup for Humanity gedaan heeft sinds Paul Mutama begin dit jaar teruggekeerd is naar Afrika.

Nadat Paul terugkeerde vanuit Nederland naar Afrika, heeft hij zich eerst herenigd met zijn gezin in Rwanda. Tijdens de oorlog in Congo zijn Paul en zijn gezin uit elkaar gedreven en is Paul uiteindelijk alleen naar Nederland gevlucht in 2013. Pas 5 jaar later (toen Paul nog in Nederland verbleef) heeft het Rode Kruis Paul geinformeerd dat dat zijn vrouw en kinderen nog in leven waren en heeft het Rode Kruis hen met elkaar in contact gebracht.

Na de hereninging met zijn gezin in Rwanda begin dit jaar, is Paul gestart met zijn werkzaamheden voor A Cup for Humanity. Deze werkzaamheden hebben wij vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst met Paul. Paul is gestart met het opzetten van contacten zowel in Rwanda als in Congo. Hij heeft ontmoetingen georganiseerd met kerkleiders en met lokale leiders van gemeenschappen, maar ook met individuen.

Namens A Cup for Humanity heeft Paul nieuwe relaties opgebouwd met kerken, die hun gastvrijheid aangeboden hebben voor bijeenkomsten of preekbeurten georganiseerd door A Cup for Humanity. De Gospel Fellowship kerk in Kigali (Rwanda) heeft toegezegd dat wij gebruik mogen maken van hun faciliteiten indien we een vergadering of conferentie willen organiseren.
Ook heeft Paul in Uvira Congolese leiders ontmoet die toegezegd hebben dat A Cup for Humanity kan opereren onder de administratieve eenheid van hun organisatie. Dit is belangrijk voor ons, omdat het ingewikkeld is om als zelfstandige organisatie te starten met werken in Congo. De regering vraagt hoge belastingen van net opgerichte organisaties terwijl het in het beginstadium voordeliger is mee te liften op een reeds bestaande organisatie.

Paul and Lars family in Goma
Paul with a Dutch missionary family in Goma

In Congo heeft Paul Lars Wolfswinkel van de stichting “Hoop & Toekomst voor een kind” meerdere malen ontmoet en samen met de organisatie “Justice Rising” hebben ze afgesproken elkaar 4x per jaar te ontmoeten om ideeën te ontwikkelen en van elkaar te leren.

Paul heeft in het afgelopen halfjaar diverse spreekbeurten gehouden tijdens diverse bijeenkomsten en op diverse locaties. Hieronder informeren wij u over een aantal van deze.

  • Genocide survivors congres in Kigali over “Hoop” (ca. 1000 aanwezigen) In Rwanda is de maand april een belangrijke periode om de genocide tegen de Tutsi’s te gedenken. Namens A Cup for Humanity heeft Paul via diverse wegen geprobeerd hoop te brengen bij de nabestaanden van de genocide. Zo was Paul uitgenodigd om te spreken over hoop tijdens een conferentie in Kigali. Paul heeft zijn verleden gedeeld met de aanwezigen en hij heeft aanwezige mensen uitgenodigd contact te maken met overlevenden van de genocide. Pauls spreekbeurt bemoedigde de mensen in tijd van pijn, droefheid en verdriet.

-Spreken en betrokkenheid creëren bij de jongeren Jonge mensen zijn de hoop van een land. Zij laten zien hoe de toekomstige samenleving eruit zal zien. Daarom heeft Paul het als een voorrecht ervaren om uitgenodigd te worden om te mogen spreken tijdens de Youth Conference waar circa 200 jonge Christenen aanwezig waren. Pauls missie was vooral te spreken over hoe vernietigend gewelddadige conflicten zijn en hoe de jongere Christelijke generatie een betere toekomst kan opbouwen door te werken aan een vreedzame cultuur en aan sociale verbondenheid. Pauls verhaal was gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen. Na afloop besloten veel van de aanwezigen een voorbeeld te worden in hun gemeenschap.

Paul preaching at a concert in Kigali Rwanda

-Spreken tijdens het concert “Let’s hope arise” Pauls spreekbeurt tijdens een concert van de Evangelical Restoration kerk in Kigali was een kans om de Evangelische boodschap te brengen bij de aanwezigen. Paul voelde het als een voorrecht hierbij aanwezig te mogen zijn als spreker. Het was ook een bijzondere gelegenheid om de aandacht te richten op het creëren van een geweldloze samenleving. De jonge aanwezigen waren geïnteresseerd in Pauls verhaal en in de visie van onze stichting. Dit gaf hen hoop voor de toekomst.

-Presentatie op een theologische school in Kigali Paul was uitgenodigd om the spreken tijdens een seminar in Kigali. De aanwezige studenten zijn veelal pastor vanuit alle hoeken in Oost-Afrika. Een van de missies van deze bijeenkomst was om aandacht te vestigen op hulp vanuit de kerken aan de vele vluchtelingen die leven in Oost-Afrika. In tenminste elk land in die regio is één, maar veelal zijn er meerdere vluchtelingenkampen per land.

Het was verbazingwekkend te bemerken dat de meeste aanwezige pastors geen kerkdiensten organiseren voor vluchtelingen. Na afloop van dit seminar besloten veel van de aanwezige pastors het gaan organiseren van kerkdiensten voor vluchtelingen op te gaan starten.

-Bezoek aan het Kiziba vluchtelingenkamp Een van onze hoofdpijlers van Pauls werkzaamheden is hulp bieden aan vluchtelingen en ontheemden. Daarom reisde hij half juni af naar het Congolese vluchtelingenkamp Kiziba in Rwanda. Er wonen hier 18.000 vluchtelingen, Paul sprak hier met mensen die hier al meer dan 20 jaar wonen. Deze vluchtelingen hebben daar een uitzichtloos bestaan. Ook ontmoette Paul hier een groep pastors. Ze hebben besloten samen jaarlijks een vluchtelingenconferentie te organiseren in samenwerking met A Cup for Humanity om zo pastors van vluchtelingen te onderwijzen. Mensen in vluchtelingenkampen voelen zich verlaten, alsof niemand naar hen omkijkt. Pauls bezoek heeft hen bemoedigd.

Visiting Kiziba refugee camp in western Rwanda

-Ontmoeting met vluchtelingen uit Burundi in Kigali, Rwanda Zoals we in het stukje hierboven omschreven, is een van onze hoofdpijlers “hulp aan vluchtelingen en ontheemden”. In dit kader ontmoette Paul in Kigali een groep vluchtelingen uit Burundi die net als zovele vluchtelingen voortdurend op zoek zijn naar een plaats die ze “thuis” kunnen noemen. Het gesprek met Paul bemoedigde deze vluchtelingen. Voor de jaarlijks te organiseren conferentie met vluchtelingen zal deze groep de grotere groep Burundese vluchtelingen, wonend in Rwanda en omliggende landen, vertegenwoordigen.

Ontmoeting en uitrusten van de Congolese gemeenschappen in Uvira
Paul is meerdere keren naar Uvira gereisd. Dit is Pauls geboorteplaats, de plaats waar Pauls vader pastor geweest is. De terugkeer naar Uvira was confronterend voor Paul omdat Paul in Uvira veel angstige, gewelddadige gebeurtenissen meegemaakt heeft. Door te gaan werken aan een vreedzame samenleving in Uvira wil Paul na alle gewelddadige gebeurtenissen uit het verleden laten zien dat het mogelijk is elkaar te vergeven en samen aan een vreedzame toekomst te gaan werken. In Uvira sprak Paul met verschillende pastors, sommigen herkenden hem nog omdat zijn vader pastor geweest was in Uvira. Ze spraken gezamenlijk over hoe eenheid en sociale cohesie tussen de rivaliserende etnische groepen in Uvira hersteld kan worden. Tijdens Pauls verblijven in Uvira bezocht Paul o.a. kerkdiensten van diverse gemeenschappen. Paul besloot er te gaan samenwerken met een pastor uit Uvira. Samen met deze pastor hebben ze zorgvuldig 10 kinderen geselecteerd, afkomstig uit verschillende etnische groepen. Sinds september 2019 sponsort A Cup for Humanity deze arme (wees)kinderen waardoor het voor hen mogelijk is om naar school te gaan. Vroeger deelde Pauls vader melk van de koeien met lokale gemeenschappen zonder hierbij te discrimineren, het verheugt Paul zeer om te zien dat A Cup for Humanity nu arme kinderen in Uvira sponsort, ook zonder discriminatie.

In ons beleidsplan hebben wij opgenomen dat A Cup for Humanity gaat proberen om zelf een kleuterklas te bouwen in Uvira. Helaas hebben wij op dit moment daarvoor nog niet voldoende middelen voor. Daarom zijn we blij en dankbaar dat 10 kinderen nu via ons kind sponsoringprogramma naar school kunnen gaan. In de komende periode hopen we het aantal kinderen die naar school gaan uit te breiden, maar eerst zullen we hiervoor nog meer sponsors moeten vinden. Door contact te leggen tussen de sponsorkinderen en hun sponsors hopen we deze kinderen te laten ervaren dat er mensen zijn die aan hen denken. Deze kinderen voelden zich vaak eenzaam en alleen.

Als laatste willen wij u informeren dat Paul eind augustus 2019 bericht kreeg van de Universiteit Groningen dat hij begin september 2019 mocht deelnemen aan de eenjarige masteropleiding Theologie. Dit kwam voor Paul als een grote verrassing omdat hij na zijn terugkeer naar Afrika niet verwacht had nu een visum te kunnen krijgen om weer een jaar in Nederland te mogen verblijven. Maar het visum kreeg Paul wel, sinds begin september studeert Paul in Groningen. De kosten voor deelname aan deze studie en alle bijkomende reis- en verblijfkosten worden overigens door Paul zelf betaald. De stichting draagt hier niets aan bij. Wij hebben hiervoor met hem een studie overeenkomst afgesloten, deze duurt tot uiterlijk eind juni 2020. Een deel van de werkzaamheden van Paul liggen door de studie tijdelijk stil. De hulp aan de sponsorkinderen gaat wel door. Wat ook doorgaat zijn de naailessen die vanaf september 2019 gegeven worden in Kigali. Door (arme) vrouwen te leren naaien, hopen we dat deze vrouwen zichzelf kunnen ontwikkelen en meer mogelijkheden krijgen voor hun toekomst. Ook doet het de deelnemers van de naailessen goed om in contact met anderen te komen.

Ondanks dat het erg jammer is dat nu een deel Pauls werkzaamheden tijdelijk stil liggen, zien wij het vooral als een kans voor de stichting dat Paul nu in Nederland verblijft. Met Paul erbij zien we meer mogelijkheden de stichting naamsbekendheid te gaan geven. Paul is hard bezig met het opbouwen van netwerken onder andere onder zijn (internationale) studiegenoten. Ook zoeken we naar mogelijkheden om Paul te laten voorgaan in kerkdiensten. Weet u hier een mogelijkheid voor, dan zouden wij het erg fijn vinden als u dit met ons wilt delen. Bovendien denken wij als bestuur dat de theologische studie van Paul ertoe zal bijdragen dat na het voltooien van deze studie Paul de Christelijke boodschap nog beter kan gaan overbrengen in Afrika.

De afgelopen periode reisde Paul vooral met de bus in Rwanda en in Congo. Wij hopen een actie te gaan organiseren om geld in te zamelen zodat Paul in Afrika een auto kan aanschaffen. De plannen voor deze actie zullen we in de komende periode gaan uitwerken. Mocht u ons hierbij financieel willen ondersteunen, dan zou dit heel fijn zijn!

Het is moeilijk te bepalen wat de impact is voor de mensen van alle hierboven omschreven activiteiten. Door verbinding te maken met individuen, met scholen, middels conferenties, via kind sponsoring en door het bezoeken van vluchtelingenkampen zijn we gestart met het brengen van verandering binnen gemeenschappen en met het veranderen van de toekomst van de betrokkenen. Bijvoorbeeld de opleiding naaien; na het volgen van deze opleiding hopen we dat arme vrouwen geleerd hebben om mogelijkheden te ontplooien voor hun eigen toekomst. Het is waardevol te benoemen dat wij alle bovenstaande activiteiten alleen hebben kunnen uitvoeren dankzij de financiële steun van onze donateurs. Hiervoor zijn wij u zeer dankbaar!

We hebben nog heel veel werk te doen en we hopen een deel te kunnen bijdragen aan het veranderen van de wereld op een positieve manier.

Namens het bestuur van A Cup for Humanity;

  • Aad van den Bos (voorzitter)
  • – Paul Mutama (algemeen bestuurslid, werker in het veld)
  • – Petra van Dijk (secretaris / penningmeester)

We would love to connect. Feel free to write us a mail!

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by A Cup for Humanity and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

2018 © A Cup for Humanity made by RoDesign